ABRAXAS HIGH SCHOOL — Bell Schedules

Abraxas Diploma Regular Bell Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
Breakfast 8:10 AM 8:35 AM 25 min
Period 1 8:35 AM 9:45 AM 70 min
Passing 9:45 AM 9:50 AM 5 min
Period 2 9:50 AM 11:00 AM 70 min
Lunch 11:00 AM 11:30 AM 30 min
Period 3 11:30 AM 12:10 PM 40 min
Passing 12:10 PM 12:15 PM 5 min
Period 4 12:15 PM 1:25 PM 70 min
Passing 1:25 PM 1:30 PM 5 min
Period 5 1:30 PM 2:40 PM 70 min
Abraxas Diploma Early Release Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
Breakfast 8:10 AM 8:35 AM 25 min
Period 1 8:35 AM 9:25 AM 50 min
Passing 9:25 AM 9:30 AM 5 min
Period 2 9:30 AM 10:20 AM 50 min
Passing 10:20 AM 10:25 AM 5 min
Period 3 10:25 AM 10:55 AM 30 min
Lunch 10:55 AM 11:25 AM 30 min
Period 4 11:25 AM 12:15 PM 50 min
Passing 12:15 PM 12:20 PM 5 min
Period 5 12:20 PM 1:10 PM 50 min
Transition Program Early Release Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
Morning Block 7:15 AM 11:00 AM 225 min
Lunch & Social Time 11:00 AM 11:30 AM 30 min
Transition Program Regular Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
Morning Block 7:15 AM 11:00 AM 225 min
Lunch & Social Time 11:15 AM 12:00 PM 45 min
Afternoon Block 12:00 PM 1:15 PM 75 min
ABRAXAS HIGH SCHOOL - 12450 Glen Oak Road, Poway, CA 92064 - Phone: (858) 748-5900 - Fax: (858) 679-1739